Skoči na vsebino

Osnovna šola Deskle (PANG 388)

1880-1983; 5.7 tm (57š 1k 3m); arhivski popis

1845: Ljudska šola Deskle; po 1918: Ljudska šola Deskle, Scuola popolare di Descla; 1934: Scuola elementare di Salona d’Isonzo; 1945: Osnovna šola Deskle (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Deskle; 1963: Osnovna šola Jože Srebrnič Deskle; 1992: Osnovna šola Deskle; 1881: Ljudska šola Plave; po 1918: Ljudska šola Plave, Scuola popolare di Plava; 1924: Scuola elementare di Plava; 1945: Osnovna šola Plave (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Plave; 1962: podružnica; 1977: ukinitev; 1908: Ljudska šola Ložice, podružnica šole Gorenje Polje; 1924: Scuola elementare di Losizza; 1945: Osnovna šola Ložice (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Ložice; 1961: ukinitev; 1877: Ljudska šola Gorenje Polje; 1918: Ljudska šola Gorenje Polje; 1924: Scuola elementare di Goregna; 1945: Osnovna šola Gorenje Polje (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Gorenje Polje; 1954: ukinitev

dnevniki osnovne šole Ložice 1930-1943/ vpisnica osnovne šole Ložice pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ dnevniki osnovne šole Deskle 1931-1943/ vpisnice osnovne šole Deskle pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ dnevniki osnove šole Gorenje Polje 1929-1940 in glavni imenik 1918/ vpisnice osnovne šole Gorenje Polje pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ vpisnice in katalog osnovne šole Plave pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ razrednice osnovne šole Plave 1947-1948/ spričevala osnovne šole Deskle pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ šolske kronike osnovnih šol: Plave 1948-1964, Gorenje Polje 1948-1954, Ložice 1947-1961, Deskle 1950-1953, 1965-1976/ šolske matice osnovne šole Deskle in podružnic 1939-1940/ dnevniki 1955-1977/ matična knjiga 1972-1980/ matični listi osnovne šole Deskle in podružnic 1947-1980/ razrednice in imeniki osnovne šole Deskle in podružnic 1947-1977/ delovodniki 1945-1982/ plani dela 1964-1976/ zaključna poročila 1962-1963finančni plani in poročila 1955-1980/ organizacijska poročila 1948-1983/ statistični listi 1948-1976/ zapisniki sej učiteljskega zbora, roditeljskih sestankov, redovalnih konferenc, sveta šole, delovne skupnosti, nadzorne komisije 1948-1981/ šolsko glasilo 1970-1977/ dokumentacija o šolski zgradbi 1947-1982/ pravila 1974,1977/ pohvale, priznanja 1976/ kronika šole v Desklah za čas 1880-81 do 1889-90, s povzetki od leta 1842/ učiteljev zapis pozdravnega nagovora novodošlemu kuratu v Števerjanu (najverjetneje Tomažu Rutarju)/

slovenščina, italijanščina

Dostopnost