Skoči na vsebino

Osnovna šola Idrsko (PANG 387)

1929-1954; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1902: Ljudska šola Idrsko, 1923: Scuola elementare Idersca, 1928: Scuola elementare di Idersca d’Isonzo (frazione), 1945: osnovna šola Idrsko, (pod zavezniško vojaško upravo) in privatna osnovna šola; 1947: Državna osnovna šola Idrsko;

dnevniki 1929-1943/ vpisnice šole pod Zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ tednik šolskega dela 1947-1948/ razrednice 1947-1948/ šolska matica 1947-1954/ opravilni zapisnik 1947-1955/ dekreti učiteljem 1947-1948/ spisi šole pod ZVU 1946-1947/ statistični list 1947

italijanščina, slovenščina

Dostopnost