Skoči na vsebino

Osnovna šola Idrsko (PANG 387)

1929-1954; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1902: Ljudska šola Idrsko, 1923: Scuola elementare Idersca, 1928: Scuola elementare di Idersca d’Isonzo (frazione), 1945: osnovna šola Idrsko, (pod zavezniško vojaško upravo) in privatna osnovna šola; 1947: Državna osnovna šola Idrsko;

dnevniki 1929-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ razrednice in tedniki 1946-1948/ šolska matica in kazalo 1940-1955/ matični listi 1941-1954/ spisi 1946-1947/ dekreti 1947-1948/ delovodnik 1947-1955/vpisnica večernega tečaja obče kulture okrog 1937-1938

italijanščina, slovenščina

Dostopnost