Skoči na vsebino

Osnovna šola Drežnica (PANG 386)

1933-1965; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1883: Ljudska šola Drežnica; 1918: Ljudska šola Drežnica, Scuola popolare di Dresenza; 1924: Scuola elementare di Dresenza; 1945: Osnovna šola Drežnica; 1947: Državna osnovna šola Drežnica; 1964: podružnica

dnevniki 1933-1943/ razrednice 1945-1947/ šolska matica 1938-1961/ matični listi 1938-1965/

italijanščina, slovenščina

Dostopnost