Skoči na vsebino

Osnovna šola Kanal (PANG 382)

1920-2000; 12.8 tm (128 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1777: ustanovitev trivialke Kanal; Ljudska šola Kanal; po 1918: Ljudska šola Kanal, Scuola popolare di Canale; 1924: Scuola elementare di Canale; 1945: Osnovna šola Kanal (pod zavezniško vojaško upravo); Državna osnovna šola Kanal; 1953-1958: Nižja gimnazija Kanal; 1958: Osnovna šola Kanal; 1963: Osnovna šola Anton Velušček Matevž Kanal; 1993: Osnovna šola Kanal; 1817: Ljudska šola Ročinj; po 1918: Ljudska šola Ročinj, Scuola popolare di Ronzina; 1924: Scuola elementare di Ronzina; 1945: osnovna šola Ročinj (pod zavezniško vojaško upravo); 1957: Državna osnovna šola Ročinj; 1961: podružnica; 1888: Ljudska šola Levpa; po 1918: Ljudska šola Levpa, Scuola popolare di Pieve di Leupa; 1924: Scuola elementare di Pieve di Leupa; 1945: Državna osnovna šola Levpa; 1964: podružnica; 1890: Ljudska šola Zavrh; po 1918: Ljudska šola Zavrh, Scuola popolare di Saverco; 1924: Scuola elementare di Saverco; 1946: Državna osnovna šola Zavrh; 1964: podružnica; 1973: ukinitev; 1860: Ljudska šola Zapotok; 1946: Državna osnovna šola Zapotok; 1962: priključitev osnovni šoli Lig nad Kanalom; 1871: Ljudska šola Lig nad Kanalom; po 1918: Ljudska šola Lig nad Kanalom, Scuola popolare di Liga; 1924: Scuola elementare di Liga; 1945: Osnovna šola lig nad Kanalom (pod zavezniško vojaško upravo); 1948: Državna ljudska šola Lig nad Kanalom; 1964: podružnica; po 1991: ukinitev; 1892: Ljudska šola Kanalski Vrh; po 1918: Ljudska šola Kanalski Vrh, Scuola popolare di Verco di Canale; 1924: Scuola elementare di Verco di Canale; 1945: Državna osnovna šola Kanalski Vrh; 1960: ukinitev

Osnovna šola Kanal šolske kronike 1948-1983/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1977/ statistična poročila 1948-1961/ plani dela 1956-1985/zapisniki učiteljskih konferenc 1948-1953, 1957-1980/ zapisniki sej delovne skupnosti 1963-1981/ zapisniki odborov in komisij 1961-1985/matična knjiga zaposlenih 1961-1963/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ primeri dnevnikov, tednikov, imenikov in vpisnic 1949-1997/  korespondenca s pomemnimi osebnostmi 1948-1961/ matični listi po letu vpisa 1934-1973/ matične knjige šol: Kanal, Lig, Zavrh-Testeni, Kal nad Kanalom, Vrhavč, Levpa, Ročinj 1962-1973/ zaključna poročila 1968-1987 statistična poročila 1961-1987/ delovodniki 1947-1969/ , Nižja gimnazija Kanal vpisnice 1950-1957/ ustanovitev 1950-1958/ zapisniki učiteljskih konferenc 1951-1957/ organizacijska poročila 1951-1958/ statistika 1951-1958; Osnovna šola Ročinj šolska kronika 1951-1956/šolska matica 1947-1969/šolska poročila 1955-1947/razrednice 1945-1946/ vpisnice 1946-1947/tedniki šolskega dela 1947-1961/delovodniki 1947-1963; Osnovna šola Levpa tedniki šolskega dela 1945-1963/ statistična poročila 1945-1967/delovodnik 1946-1963; Osnovna šola Kal nad Kanalom matična knjiga 1923-1941/tedniki šolskega dela 1945-1964/statistična poročila 1946-1960/delovodnik 1957-1963/ dnevniki izbor 1988-1997; Osnovna šola Doblar 1945-1947 vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo/tedniki šolskega dela 1947-1949/šolska matica 1948/delovodnik 1947-1949; Osnovna šola Kanalski vrh  šolska kronika 1951-1960/ tedniki šolskega dela 1946-1960/ knjiga inšpekcij 1949-1954; Osnovna šola Kambreško vpisnica šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1946/ tedniki šolskega dela 1947-1962/ delovodnik 1947-1961/ proračunske knjige 1958-1962; Osnovna šola Lig šolska kronika 1948-1963/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ tedniki šolskega dela 1947-1957/orgamnizacijska poročila 1955-1963/ statistična poročila 1948-1963/ 1947, 1959-1963 šolski prostori, oprema, šolska matica 1947-1948/ spričevala 1947-1949/ delovodniki 1947-1963; Osnovna šola Markiči (Seniški breg) tedniki šolskega dela, razrednice, spričevala 1945-1954/šolska matica 1945-1954/ statistična poročila 1945-1953/pravilniki 1945,1948/ proračunske knjige 1945,1954; Osnovna šola Srednje vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ 1947-1963 tedniki šolskega dela/ inventarna knjiga knjižnive 1952-1963/ delovodniki 1947-1963; Osnovna šola Šeberljak  vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947; Osnovna šola Vrhavč tedniki šolskega dela 1946-1947/ statistična, organizacijska, inšpekcijksa poročila 1946-1963/ delovodniki 1946-1962; Osnovna šola Zapotok šolska kronika 1952-1961/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ spričevala 1947/ tedniki šolskega dela 1947-1963/ inventarna knjiga 1947-1948/ šolska matica 1947-1963/delovodniki 1948-1963; Osnovna šola Zavrh-Testeni šolska kronika 1946-1961/ statistični podatki ne po 1925/ šolska matica 1945-1961/ tedniki šolskega dela 1956-1965/ delovodniki 1946-1963; Vrtec Kanal poštna knjiga 1948-1950; Nižja strokovna šola Kanal imenika 1946-1947

slovenščina, italijanščina

Dostopnost