Osnovna šola Ajševica (PANG 381)

1947-1951; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1880: Ljudska šola Ajševica; po 1920: Ljudska šola Ajševica, Scuola popolare di Aisovizza; 1924: Scuola elementare di Aisovizza ; 1945: Osnovna šola Ajševica (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Ajševica; 1962: podružnica; 1991: ukinitev

šolska kronika 1947-1951/ tedniki, razrednice, vpisnice 1947-1969/ matični listi 1940-1958/ delovodnik 1947-1951