Skoči na vsebino

Ekonomska srednja šola Ajdovščina (PANG 378)

1957-1968; 2.6 tm (26š); arhivski popis

1957: Ekonomska srednja šola Ajdovščina; 1968: ukinitev

dnevniki 1957-1968/ dnevniki raznih tečajev v okviru ekonomske šole 1959-1962/ vpisnice 1957-1968/ zapisniki o zaključnih izpitih 1960-1968/ zapisniki o privatnih izpitih 1959-1967/ zapisniki o privatnih in nižjih tečajnih izpitih 1945-1958/ seznam slušateljev oddelka za odrasle 1963-1965/ spisi 1958-1968/ zapisniki sej organov šole 1963-1968/ samoupravni akti 1964-1966/ finance 1960/ delovodniki 1960-1968/ fotografije

Dostopnost