Skoči na vsebino

Učiteljišče Tolmin (PANG 376)

1945-1976; 7.6 tm (76 škatel 1 mapa); arhivski popis

1945: Državno učiteljišče Tolmin; 1968: ukinitev

dnevniki 1948-1968/ vpisnice 1946-1968/ zapisniki o maturi in učiteljskem diplomskem izpitu 1953-1962/ zapisniki sej profesorskega zbora 1951-165/ zapisniki sej šolskega odbora 1962-1962/ knjige okrožnic in obvestil 1946-1965/ delovodniki 1945-1964/ diplomske naloge 1961-1968/ šolsko glasilo 1954-1963/ statistika 1947-1968/ organizacijska poročila 1947-1957/ popisni list o stanju šole 1961/ zbirka spričeval 1945-1958/ fotografije

Dostopnost