Skoči na vsebino

Gimnazija Ajdovščina (PANG 374)

1945-2004; 4.6 tm (46š); arhivski popis

1945: Nižja gimnazija Ajdovščina; 1951: pričetek delovanja, 1953: akt o ustanovitvi Gimnazije Ajdovščina; 1959: ukinitev; 1964: Gimnazija Ajdovščina; 1970: Gimnazija Vena Pilona Ajdovščina; 1974: Šolski center Ajdovščina; 1985: Srednja gradbena in naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina; 1992: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

vpisnice in dnevniki nižje gimnazije 1945-1957/ dnevniki gimnazije 1951-1959, 1966-1970/ zapisniki raznih sej 1948-1951/ zapisniki o maturah 1955-1959/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1967-1977/ okrožnice 1967-1969/ zapisniki redovalnih konferenc 1966-1982/ poročila ob zaključku šolskega leta z analizo 1977-1978, 1984, 1989/ popis šol ob koncu in začetku šolskega leta 1972-1989/ letni delovni načrti 1969-1987/ statut, pravilniki 1968, 1969, 1970, 1983, 1991/ učni načrti 1982-1986/ zapisniki sej delovne skupnosti 1966-1977/ registracija, verifikacija 1966-1969/ tekmovanja, ekskurzije, predavanja 1966-1971/ personalne zadeve 1966-1967/ finančne zadeve 1966-1969/ dijaške zadeve 1968-1970/ urniki, koledar, delovni načrti 1969-1970/ organizacijske zadeve 1970/ razprave 1970/ ankete 1970-1977/ šolska prehrana 1970-1980/ vpisi, izpisi iz šole 1971-1980/ proizvodno, praktično delo dijakov 1971-1977/ štipendije 1971-1980/ zdravstvene zadeve 1971-1980/ učni uspeh 1972-1980/ uvajanje računalništva 1972/ pogoji za začetek dela dislociranega oddelka gradbene poklicne šole 1972/ ustanovitev šolskega centra 1973/ šolsko glasilo, prenehanje izhajanja 1973/ disciplinske zadeve 1974-1980/ poklicno usmerjanje 1974-1980/ gradnja dijaškega doma 1979/ delovodniki 1961-1979/ raziskovalne naloge 1993-1994/ glasilo Izvir 1994-2004/ fotografije

Dostopnost