Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Osnovna šola Log Čezsoški (PANG 372)

1946-1947; 0.0 tm (1m); (arhivski popis)

1945: Osnovna šola Log Čezsoški; 1947: ukinitev

vpisnica 1946-1947