Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Hranilnica in posojilnica v Idrskem (PANG 365)

1908-1926; 0.0 tm (1k); arhivski popis

1908: Kmečka hranilnica in posojilnica v Idrskem pri Kobaridu; 1924: Ljudska posojilnica v Idrskem, Cassa popolare di prestiti in Idersca d’Isonzo, 1927: ukinitev

blagajniška knjiga

slovenščina, italijanščina