Skoči na vsebino

Primorje export Nova Gorica (PANG 345)

1949-2000; 14.9 tm (147š 13k 1m); prevzemni seznam

1949: Izvozno uvozno podjetje Šempeter pri Gorici; 1950: Primorje export Nova Gorica; 1965: Primorje export, podjetje za promet blaga in storitev s tujino Nova Gorica; 1974: Primorje Gorica, TOZD Primorje export Nova Gorica; 1976: Primorje export Nova Gorica

registracija, statusne zadeve 1949-1998/ pravila, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1959-1993/ zapisniki sej upravnega odbora  delavskega sveta , kolegija , zbora delavcev , odborov in komisij, skupščine, nadzornega odbora ipd. 1952-1995/ gradivo osnovne organizacije sindikata , zveze komunistov, zveze mladine, zveze borcev 1960-1993/ plani, poslovna poročila 1974-1992/ glasilo Informacije 1984-1990/ fotografije, diapozitivi 1964-1989/ obletnice podjetja/ zaključni računi 1950-1995/ volitve in referendumi 1953-1991/ investicije 1967-1972/ matične knjige/ razno 1981-2000

Dostopnost