Skoči na vsebino

Zemljiško gospostvo Dobrovo (PANG 343)

1501-1864; 0.2 tm (2š); arhivski popis

v začetku 16. stol.: družina Colloredo, Askvinova veja, zemljiški posestnik v Goriških Brdih; dokončno so prišli Colloredo v Goriška Brda leta 1591, ko je Friderik kupil od grofov Ottemburških jurisdikciji Dobrovo in Fojano z vsemi pripadajočimi kraji; 1588: briška veja sprejeta med goriške deželne stanove; 1624: povišana v grofe; 1738: izumrtje in prehod dediščine na drugo vejo Colloredov;;  konec 18. stol.: družina de Catterini-Erzberg; 1872: družina de Baguer

Register, beležnica sklenjenih poslov, nakupov in izdatkov za posest Colloredo 1501-1517/ zapisnik civilnih pravd v Fojani in Neblem 1603-1607/ prepisi zapisov pravnih poslov družine Colloredo 1651-1662/ sodni protokol sodišča v Krminu 1787/ izterjava vina v Brdih za leto 1808/ dražba za nepremičnine grofa Ludvika Attemsa 1781,1788/ urbarji 1612, 1618, 1668, 1681, urbar kneginje Montecucoli za dohodke od posesti v Gorici in okolici 1718, urbar cerkve v medani 1771 urbar družine de Catterini 1841 – 1864 italijanščina, latinščina

Del gradiva je izročil 25.4.2001 Arhiv RS: Gospostvo Dobrovo AS 729,1501-1788, 0,1tm,1š

Dostopnost