Skoči na vsebino

Obrtno podjetje Jelka Tolmin (PANG 307)

1954-1960; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

1954: Obrtno podjetje Jelka Tolmin; 1957: ukinitev

ustanovitev 1954-1955/ pravila 1955/ tarifni pravilnik 1956/ zapisniki upravnega odbora 1955-1957, delavskega sveta 1955-1957, sindikalne podružnice 1956/ zaključni računi 1955-1957/ učne pogodbe 1951-1953/ spisi 1955-1957/ ukinitev 1957-1960

Dostopnost