Skoči na vsebino

Krojaška delavnica Šempeter pri Gorici (PANG 305)

1956-1976; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

1965: Krojaška delavnica Šempeter pri Gorici; 1976: ukinitev

registracija 1965-1975/ statut 1966, 1974/ pravilniki 1966-1974/ zapisniki delovne skupnosti 1965-1976/ zaključni računi 1965-1971, 1975/ zapisniki o zaključnih računih raznih gospodarskih organizacij 1956-1959/ spisi 1971-1973

Dostopnost