Skoči na vsebino

Obrtna krojaško šiviljska delavnica Kanal (PANG 304)

1958-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1958: Obrtna krojaško šiviljska delavnica Kanal (prej v sklopu Kmetijske zadruge Kanal); 1960: ukinitev

registracija 1958-1959/ pravila 1958/ tarifni pravilnik 1959/ zaključni računi, poslovna poročila 1958-1960/ najemne pogodbe 1958/ razni spisi 1958-1959/ ukinitev 1960-1961

Dostopnost