Skoči na vsebino

Remontno podjetje Dobrovo (PANG 301)

1953-1961; 0.6 tm (6 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1953: Remontno podjetje Dobrovo; 1961: združitev z drugimi podjetji v Komunalno podjetje Dobrovo

pravila 1956/ tarifni pravilniki 1955-1959/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, delovnega kolektiva 1954-1961/ zapisniki sindikalne podružnice 1956, 1958/ zaključni računi 1954-1961/ gradbene zadeve 1953-1961

Dostopnost