Skoči na vsebino

Komunalno podjetje Dobrovo (PANG 300)

1961-1967; 0.7 tm (7š 2k); arhivski popis

1961: Komunalno podjetje Dobrovo (združitev Remontnega podjetja Dobrovo, Mehanične delavnice Dobrovo, Valjčnega mlina Vipolže in Gostilne 25. maj Dobrovo); 1967: ukinitev

pravila in pravilniki 1961-1962/ zapisniki upravnega odbora 1962-1964, delavskega sveta 1962-1965, komisij 1961-1964, strokovnega kolegija 1962-1964/ zaključni računi 1962-1964/ kolavdacijski zapisniki 1962-1964/ statistična poročila 1961-1964/ ukinitev 1965-1967

Dostopnost