Skoči na vsebino

Hranilnica in posojilnica Šempeter pri Gorici (PANG 275)

1896-1948; 3.8 tm (27š 35k 1m); arhivski popis

1896: Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici; 1924: Ljudska posojilnica v Šempetru, Cassa popolare di prestiti in San Pietro di Gorizia; 1935: Cassa Agraria di San Pietro di Gorizia; 1948: ukinitev

pravila 1896, 1939/ zapisniki sej načelstva 1911-1947, nadzorstva 1931-1946, občnega zbora 1931-1947/ izpiski računov 1897-1948/ knjige posojil, hranilnih vlog/ blagajniški dnevniki/ imeniki vlagateljev, dolžnikov in porokov/ knjige upnikov/ zadolžnice/ vloge za posojila

slovenščina, italijanščina

Dostopnost