Skoči na vsebino

Osnovna šola Šempeter pri Gorici (PANG 271)

1923-1998; 5.0 tm (50 škatel); prevzemni seznam

1854: Ljudska šola Šempeter pri Gorici; po 1918: Ljudska šola Šempeter pri Gorici, Scuola popolare di S. Pietro; 1924: Scuola elementare di S. Pietro; 1944-1945: Slovenska osnovna šola Šempeter; 1945-1947: Osnovna šola Šempeter (pod zavezniško vojaško upravo); 1947-1957: Državna osnovna šola Šempeter pri Gorici; 1951-1957: Nižja gimnazija Šempeter; 1958: Osnovna šola Šempeter; 1965: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter; 1868: Ljudska šola Vrtojba; po 1918: Ljudska šola Vrtojba, Scuola popolare di Vertoiba in Campisanti; 1924: Scuola elementare di Vertoiba in Campisanti; 1944-1945: ilegalna slovenska osnovna šola Vrtojba; 1945-1947: Osnovna šola Vrtojba (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Vrtojba; 1962: podružnica; 1873: Ljudska šola Vogersko; po 1918: Ljudska šola Vogersko, Scuola popolare di Ville Montevecchio; 1924: Scuola elementaredi Ville Montevecchio; 1945-1947: Osnovna šola Vogersko (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Vogrsko; 1962: podružnica; 1966: otroški vrtec Šempeter pri Gorici postane oddelek osnovne šole; 1966: otroški vrtec Vrtojba postane oddelek osnovne šole

urnik 1923-1924/ katalogi 1944-1945/ šolska matica 1944-1945/ vpisnice 1945-1957, razrednice in tedniki 1947-1948 (za Šempeter, Vrtojbo in Vogrsko)/ letna poročila o delu 1961-1974/ organizacijska poročila 1956-1964, 1974-1975/ programi dela 1970, 1974-1975/ organizacijska poročila vrtca Šempeter 1970, Vrtojba 1966/ zaključna poročila o delu vrtcev Vrtojba in Šempeter 1970-1973/ zaključni računi osnovne šole, podružnic in vrtcev 1963-1968/ proračunske knjige nižje gimnazije 1953, 1956-1957, osnovne šole 1957-1965/ statuti 1964, 1970, 1973, 1979/ pravilniki 1966-1979/ zapisniki sej sveta 1966-1975/ zapisniki sej zbora delovne skupnosti 1973-1975/ statistika 1959-1975/ matični listi 1933-1967/ matice in kazala osnovne šole in podružnic 1939-1963/ spisi osnovne šole Vogrsko 1959-1961/ spisi osnovne šole Šempeter 1962-1975/ delovodniki 1971-1979/ zapisniki sestankov OO ZSMS na OŠ 1980-1987/ inventarna knjiga šolske knjižnice v Vrtojbi/ šolski radio – obvestila 1978-1996/ taborniki rumeni Sokoli 1975-1976/ tekmovanje za značko Živka Lovšeta 1975-1976/ zapisniki učiteljskih konferenc POŠ Vrtojba 1948-1959/ zapisniki pedagoških konferenc OŠ Šempeter 1966-1978/ zapisniki delegacije delavcev 1979-1984/ zapisniki komisije in odbora za delovna razmerja 1974-1980/ komisija za družbeni standard in gospodarske zadeve 1976-1980/ zapisniki sej sveta straršev 1974-1980/ zapisniki sej sveta šole 1966-1980/ zapisniki sveta delovne skupnosti 1974-1979/ zapisniki zbora delovnih skupnosti 1973-1980/

slovenščina, italijanščina

Dostopnost