Skoči na vsebino

Osnovna šola Renče (PANG 269)

1855-2010; 9.7 tm (97 škatel); prevzemni seznam

1815: Ljudska šola Renče; 1918: Ljudska šola Renče, Scuola popolare di Ranziano; 1924: Scuola elementare di Ranziano; 1945: Osnovna šola Renče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Renče; 1952: štirirazredna osnovna šola, višji razredi v osnovni šoli Bukovica; 1958: osemletna osnovna šola Renče; Osnovna šola Lucijana Bratkoviča – Bratuša Renče; Osnovna šola Bukovica; 1962: podružnica; 1870: Ljudska šola Gradišče; po 1918: Ljudska šola Gradišče, Scuola poplare di Gradiscutta; 1924: Scuola elementare di Gradiscutta; 1945: Osnovna šola Gradišče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Gradišče; 1961: podružnica; 1990: ukinitev

šolska kronika šole Renče1880-1910, 1948-1969, 1976-1979, šole Bukovica 1947-1965, šole Gradišče 1947-1989 častne bukve šole Renče (zlata knjiga) 1858-1911/ gradivo za šolsko kroniko 1958-1975, 1976-1979/ matični listi po letu rojstva 1933-1973/ dnevniki 1957-1985/ seznami učencev partizanske šole 1945-1946/ vpisnice 1946-1948/ imeniki in tedniki 1954-1982/ dnevnik vzgojno-varstvene enote 1982-1985/ šolska matica 1939-1964/ matična knjiga 1962-1968/ zapisniki konferenc in pedagoških posvetov 1948-1975/zapisniki pedagoških konferenc 1976-1980/ poročila o delu in šolskem uspehu 1959-1970/ šolska glasila 1959-1975/ zapisniki literarnega krožka, šolske zadruge in pionirske organizacije 1959-1963/ fotografije literarnega krožka 1959-1965/ zapisniki samoupravnih organov 1958-1985/ statistična poročila 1948-1985/  organizacijska poročila 1956-1984/ samoupravni akti 1962-1973/ finance 1962-1973/ knjiga žalosti ob Titovi smrti 1980

slovenščina, nemščina

Dostopnost