Skoči na vsebino

Osnovna šola Planina (PANG 267)

1877-1968; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1857: Ljudska šola Planina; 1918: Osnovna šola Planina, Scuola popolare di Planina; 1924: Scuola elementare di Planina; 1945: Državna osnovna šola Planina; 1962: podružnica; 1972: ukinitev

šolska kronika 1879-1899/ zapisniki o prevzemu in predaji upravnih poslov šole 1957, 1960/ zapisniki sej šolskega sveta 1957-1961/ delovodniki 1957-1968/ inventarna knjiga 1958-1965/zapisniki o komisijskem ogledu šole 1960/ statistična poročila 1957-1962/ personalne zadeve 1947-1960/ imeniki učencev 1957-1962/ matični listi otrok 1945-1961/ šolska matica in kazalo 1946-1968/ spričevalo 1927/ uradne izjave o obiskovanju šole 1949-1954/ zapisniki učiteljskih konferenc 1951-1962/ zapisniki šolskih inšpektorjev 1954-1962/ tedniki šolskega dela 1954-1957/ dnevniki 1954-1955/ statistični listi 1946-1948/ okrožnice, obvestila 1946-1952

Dostopnost