Skoči na vsebino

Elektro Gorica, Nova Gorica (PANG 266)

1963-1992; 2.7 tm (27š); prevzemni seznam

1945: Odsek za elektrifikacijo pri Poverjeništvu Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora v Ajdovščini; 1947: DES, Združeno podjetje za distribucijo električne energije Slovenije Ljubljana – Uprava za goriško okrožje, Ajdovščina; 1951: Elektro Gorica, Kanal; 1963: Elektro Gorica, Nova Gorica; 1974: Elektro Primorska, Temeljna organizacija združenega dela Elektro Gorica

zapisniki upravnega odbora 1963-1969, delavskega sveta 1968-1991, zbora delavcev delovne skupnosti skupnih služb 1972-1986, odborov in komisij 1970-1990/ tehnična dokumentacija 1978-1992

Dostopnost