Skoči na vsebino

Osnovna šola Kromberk (PANG 265)

1882-1962; 0.5 tm (5š 1 zvezek); arhivski popis

1883: Ljudska šola Kromberk; po 1918: Ljudska šola Kromberk, Scuola poplare di Moncorona; 1924: Scuola elementare di Moncorona; 1945: Osnovna šola Kromberk (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: Državna osnovna šola Kromberk; 1961: podružnica; 1963: ukinitev

šolska kronika 1882-1910/ razrednica 1899-1900/ / inventurna knjiga knjižnice 1947-1956/ proračunske knjige 1959-1961/ statistična in organizacijska poročila 1945-1962/ tedniki šolskega dela 1947-1962/ razredni katalog 1945-1946/ seznami učencev vpisanih v slovanske šole 1946-1947/ vpisnice 1946-1947/ matični listi 1937-1959/ matična knjiga 1939-1962/ zaključni račun 1961/ delovodnik 1947-1956/ knjiga inšpekcij 1949-1961, odbrani spisi 1958, 1959

Dostopnost