Skoči na vsebino

Osnovna šola Dobravlje (PANG 264)

1880-1980; 6.6 tm (66š); arhivski popis¸

1903: Ljudska šola Dobravlje; 1918: Ljudska šola Dobravlje, Scuola popolare di Dobraule; 1924: Scuola elementare di Dobraule; 1945: Državna osnovna šola Dobravlje; 1950: Nižja gimnazija Dobravlje; 1958: Osnovna šola Dobravlje; (1950-1958: Osnovna šola Dobravlje, sedež v Skriljah); 1827: Ljudska šola Črniče; po 1918: Ljudska šola Črniče, Scuola popolare di Cernizza; 1924: Scuola elementare di Cernizza Goriziana; 1945: Državna osnovna šola Črniče; 1965: podružnica; 1903: Ljudska šola Vrtovin; po 1918: Ljudska šola Vrtovin, Scuola popolare di Vertovino; 1924: Scuola elementare di Vertovino; 1945: Državna osnovna šola Vrtovin; 1962: podružnica; 1882: Ljudska šola Skrilje; po 1918: Ljudska šola Skrilje, Scuola popolare di Scrilla; 1924: Scuola elementare di Scrilla ; 1945: Državna osnovna šola Skrilje; 1962: podružnica; 1852: Ljudska šola Kamnje; po 1918: Ljudska šola Kamnje, Scuola popolare di Camigna; 1924: Scuola elementare di Camigna; 1945: Državna osnovna šola Kamnje; 1962: podružnica; 1827: Ljudska šola Sv. Križ; po 1918: Ljudska šola Križ, Scuola popolare di Santa Croce; 1924: Scuola elementare di Santa Croce; 1945: Državna osnovna šola Sv. Križ; 1955: Osnovna šola Vipavski Križ; 1962: podružnica; 1864: Ljudska šola Šmarje; po 1918: Ljudska šola Šmarje, Scuola popolare di Samaria; 1924: Scuola elementare di Samaria ; 1945: Državna osnovna šola Šmarje; 1965: podružnica; 1894: Ljudska šola Stomaž; 1918: Ljudska šola Stomaž, Scuola popolare di S. Tomasso; 1924: Scuola elementare di S. Tomasso; 1945: Državna osnovna šola Stomaž; 1958: ukinitev; 1910: Ljudska šola Gojače; 1918: Ljudska šola Gojače, Scuola popolare di Goiaci; 1924: Scuola elementare di Goiaci ; 1945: Državna osnovna šola Gojače; 1952: ukinitev; 1883: Ljudska šola Batuje; 1918: Ljudska šola Batuje, Scuola poplare di Battuglia; 1924: Scuola elementare di Battuglia; 1945: Državna osnovna šola Batuje; 1962: podružnica; ukinitev; 1881: Ljudska šola Gaberje; 1918: Ljudska šola Gaberje, Scuola popolare di Gabria; 1924: Scuola elementare di Gabria; 1945: Državna osnovna šola Gaberje; 1961: ukinitev; 1857: Ljudska šola Velike Žablje; 1918: Ljudska šola Velike Žablje, Scuola elementare di Sabla Grande; 1924: Scuola elementare di Sabla Grande; 1945: Državna osnovna šola Velike Žablje; 1958: ukinitev; 1873: Ljudska šola Brje; 1918: Ljudska šola Brje, Scuola poplare di Bria dei Furlani; 1924: Scuola elementare di Bria dei Furlani; 1945: Državna osnovna šola Brje; 1962: podružnica; Ljudska šola Selo; 1924: Scuola elementare di Sella Bivio ; 1945: Državna osnovna šola Selo; okrog 1950: ukinitev; 1903: Ljudska šola Vrtovin; 1918: Ljudska šola Vrtovin, Scuola popolare di Vertovino; 1924: Scuola elementare di Vertovino; 1945: Državna osnovna šola Vrtovin; 1962: podružnica

kronike osnovnih šol Brje 1951-1983, Črniče 1947-1971, Gojače 1945-1952, Kamnje 1946-1981, Selo 1947-1952, Skrilje 1945-1948, Stomaž 1946-1959, Šmarje 1880-1910, 1946-1949, Vipavski Križ 1967-1980, Dobravlje 1902-1923, 1946-1957, nižje gimnazije in osnovne šole Dobravlje 1950-1979/ šolske matice 1938-1971/ zapisniki konferenc osnovne šole in nižje gimnazije 1945-1975/ zapisniki sej sveta šole 1964-1973/ knjiga okrožnic 1969-1977/ zapisniki inšpekcij na podružnicah 1964-1973/ interesne dejavnosti 1957-1961/ statistična poročila 1950-1962/ organizacijska poročila 1953-1974/ poročila ob začetku in zaključku pouka 1954-1975/ druga poročila 1947-1975/ delo pionirske organizacije 1947-1948/ letna poročila, letni proračuni 1946-1955 šole v Skriljah/ matični listi matične šole in podružnic 1932-1972, nižje gimnazije 1949-1958/ delovni načrti šole 1965-1968/ statuti in pravilniki 1963-1974/ tednik šolskega dela ljudske šole Brje 1882-1883/ dnevniki nižje gimnazije 1950-1957, osemletke 1958-1975/ spisovne evidence 1946-1975

Dostopnost