Skoči na vsebino

Gimnazija Tolmin (PANG 253)

1963-1990; 2.1 tm (21 arhivskih škatel, 1 knjiga); prevzemni seznam

1963: Gimnazija Tolmin; 1964: splošna in pedagoška smer; 1976: vključitev v Šolski center Tolmin;  1978: Šolski center Vojvodina); 1991: Gimnazija Tolmin

pisne naloge iz slovenskega jezika različnih letnikov družboslovne usmeritve 1982-1986/ odbrani spisi 1970-1981, 1990/ fotografije

Dostopnost