Skoči na vsebino

Licej-gimnazija Vincenzo Arbarello Tolmin (PANG 252)

1925-1940; 0.3 tm (3š 1m); arhivski popis

1926: Gimnazija Tolmin, Regio Ginnasio di Tolmino; 1927: (Licej Tolmin), Regio Liceo di Tolmino; 1929: (Gimnazija-licej Tolmin), Regio Liceo-ginnasio “Vincenzo Arbarello” di Tolmino; 1937: preoblikovanje v učiteljišče; 1940: ukinitev liceja

vpisnice gimnazije 1926-1927/ vpisnice liceja 1930-1932/ splošna korespondenca licej-gimnazije 1927-1930/ spisi v zvezi z izpiti 1929-1930/ naročila knjig, časopisov in revij za šolsko knjižnico 1929-1930/ programi šolskih predmetov za sprejemne izpite 1929-1930/ notranji pravilnik 1929-1930/ seznami izpitnih rokov 1928-1930/ izvenšolska dejavnost profesorjev 1928-1930/ šolska blagajna 1930-1931/ finance 1929-1931/ dopisovanje z drugimi šolami o premestitvi dijakov v primeru ukinitve šole v Tolminu 1931/ dijaška dokumentacija 1939

italijanščina, slovenščina

Dostopnost