Skoči na vsebino

Učiteljišče Vincenzo Arbarello Tolmin (PANG 250)

1937-1943; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1937: Kraljevo učiteljišče Vincenzo Arbarello v Tolminu, Istituto Magistrale Vincenzo Arbarello di Tolmino; 1943: ukinitev

zapisniki o izpitih s prilogami 1938, 1941/ dijaška dokumentacija 1938-1943/ zapisniki o sprejemnih izpitih 1937-1938/ delovodnik 1941-1943/ knjiga sporočil vodstva šole posameznim oddelkom 1939-1941/ dnevnik učitelja književnosti 1938-1939/ razrednica 1942-1943/ register kazni 1938-1940/ preglednica trimesečnih uspehov 1940-1941/ opisi uspehov dijakov po predmetih 1940-1941

italijanščina

Dostopnost