Skoči na vsebino

Učiteljišča Gorica (PANG 247)

1881-1919; 1.5 tm (15š); arhivski popis

1775: normalka v Gorici, ki izobražuje tudi bodoče učitelje; 1780-1810: normalko vodijo piaristi; 1815: glavna šola z italijansko-furlanskim in kranjskim oddelkom, v okviru katere so tečaji za učitelje; 1850: učiteljišče, moško, dveletno; 1870: Moško učiteljišče s slovensko-nemškim in italijansko-nemškim oddelkom v Gorici, Reiffe-Prufungen ander K. K. Lehrerbildugsansalt in Goerz, Istituto Magistrale, Sezione maschile Gorizia; 1874: ukinitev; 1873: Moško učiteljišče v Kopru z italijanskim, slovenskim in hrvaškim oddelkom, K. K. Lehrerrbidungsanstalt in Capodistria; Istituto magistrale di Capodistria; 1875: pridobi četrti letnik; 1875: selitev dijakov in profesorjev goriškega učiteljišča v Koper; 1909: selitev slovenskega oddelka koprskega učiteljišča v Gorico; 1874: Žensko učiteljišče v Gorici (slovenski in italijanski oddelek), K. K. Lehrerinnenbildungsanstalt in Goerz (Slovenische, Italianische Abhteilung), Istituto Magistrale Gorizia – sezione femminile; 1915: Zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč v Trstu; 1918: ukinitev; 1915: Zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč v Ljubljani; 1919: ukinitev; 1902: Pripravnica za učiteljišče v Podgori; 1914: ukinitev; 1905: Pripravnica za učiteljišča v Tolminu; 1914: ukinitev; pred 1912: Pripravnica moškega učiteljišča v Gorici; 1914: ukinitev, oz. pripojitev k učiteljišču

Moško učiteljišče v Kopru (slovenski oddelek): glavni katalogi 1904-1909; Moško učiteljišče v Gorici s slovenskim učnim jezikom: glavni katalogi 1909-1915/ spričevala 1915/ službeni list 1914/ prošnje, obvestila 1915, 1917;

Žensko učiteljišče v Gorici: glavni katalogi slovenskega oddelka 1881-1884, 1891-1915/ glavni katalog zaključnih izpitov in matur slovenskega in italijanskega oddelka 1891-1895/ glavni katalog zaključnih izpitov slovenskega oddelka 1895-1897/ preglednica zaključnih izpitov slovenskega, italijanskega oddelka in privatnikov 1895-1897/ glavni katalog zrelostnih izpitov slovenskega oddelka in privatnikov 1902-1906/ glavni katalog zrelostnih izpitov slovenskega oddelka 1906-1914/ preglednica zrelostnih izpitov slovenskega oddelka 1915-1916/ mesečni katalog slovenskega oddelka 1914-1915;

Zaposlovalni tečaj v Ljubljani: glavni katalog zrelostnih izpitov 1916-1917/ katalog vojaških vpoklicancev 1916-1918/ razredni katalog 1917-1918/ katalog zrelostnih izpitov 1917-1918/ razredni katalog 1916-1917/ letna poročila moškega učiteljišča v Gorici 1912-1913, 1916-1917/ zapisniki sej zaposlovalnega tečaja v Ljubljani 1917/ letno spričevalo 1918/razredni katalogi 1918-1919;

Zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč za gojence in gojenke v Trstu: glavni katalogi 1916-1918;

Pripravnica za učiteljišče v Podgori: glavni katalogi 1903-1904, 1909-1910, 1911-1912;

Pripravnica za učiteljišča v Tolminu: glavni katalogi 1910-1914;

Pripravnica moškega učiteljišča v Gorici: glavni katalog 1912-1914

slovenščina, nemščina, italijanščina

Dostopnost