Skoči na vsebino

Tovarna pohištva Lipa Ajdovščina (PANG 1056)

1938-1992; 1.6 tm (16š 1k 1m); arhivski popis

1913: Žaga Kobe; 1919: Žaga Scarboni; 1923: Žaga Rizzatto; 1947: Lesno industrijsko podjetje Lipa Ajdovščina; 1997: Lipa Ajdovščina, delniška družba; 2008: začetek postopka likvidacije

registracija 1948-1995/ zapisniki delavskega sveta 1972-1992, razni zapisniki1977-1988/ nesreče pri delu 1960-1962/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1983-1990/ matične knjige, seznami zaposlenih/ tehnična dokumentacija za stole, kuhinje, spalnice, okna, vrata (izbor)/ skice, fotografije, prospekti izdelkov (izbor)/ Lutman Fratelli 1938-1948: libro matricola, libro di paga

slovenščina, italijanščina

Dostopnost