Skoči na vsebino

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin (PANG 1044)

1952-2007; 5.3 tm (46š 24k); arhivski popis

1994: Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin

gozdnogospodarski načrti, ureditveni elaborati gozdnogospodarskih enot

Dostopnost