Skoči na vsebino

Martin Golja, trgovec z lesom, Grahovo (PANG 1043)

1927-1936; 0.1 tm (1š); arhivski popis

libro mastro (glavna računovodska knjiga), saldakonti (razvid terjatev in obveznosti) 1927-1930/ dopisi z raznimi poslovnimi partnerji 1936/ dopisi z družbo Ragguliera W. Schimmelpfeng v Milanu 1932-1934

slovenščina, italijanščina

Dostopnost