Skoči na vsebino

Center za socialno delo Ajdovščina (PANG 1011)

1948-2014; 4.6 tm (44 škatel, 4 kartoteke); arhivski popis

pred 1982:  socialna služba v sklopu občinskih služb (odsek za socialno skrbstvo) in samoupravnih interesnih skupnosti (Občinska skupnost socialnega varstva, Občinska skupnost socialnega skrbstva); 1982: Center za socialno in svetovalno delo Ajdovščina; 1992: Center za socialno delo Ajdovščina

dokumentacija o poslovanju z drugimi organizacijami socialnega skrbstva 1971-1982/ zapisniki o prenosu zadev socialnega skrbstva in drugi zapisniki 1975-1978/ letna statistična poročila 1976-1980/ plani socialnega skrbstva v občini Ajdovščina 1975-1981/  gradivo o financiranje socialnega skrbstva 1974-1979/ nezakonski otroci 1948-1952/ posvojitve 1949-1980/ zapisniki komisije za pomoč odpuščenih obsojencev 1958-1965/ rejništvo 1962-1976/ socialno varstvo 1962-1980/ skrbništvo 1962-1981/ patronažna služba 1965-1971/ kartotečna kazala 1962-1981/  15 let Centra za socialno delo Ajdovščina, publikacija 1997

Dostopnost