Skoči na vsebino

Pecivo Nova Gorica (PANG 1007)

1952-1990; 1.0 tm (10š); arhivski popis

1952: Pecivo Solkan; 1957: Pecivo Gorica

zapisniki delavskega sveta, strokovnega kolegija, odborov, komisij, zbora delavcev, sindikata 1959-1990/ pravilniki in samoupravni sporazumi 1972-1983/ zaključni računi 1954-1968/ obletnice podjetja

Dostopnost