Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Dornberk (PANG 997)

1962-1999; 0.7 tm (7š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov

statut 1980-1997, poslovnik o volitvah sveta/ skupščine in zbori krajanov 1980-1990/ seznami članov v organih in odborih/ volitve 1992-1998/ ljudska obramba in civilna zaščita 1979-1982/ odločbe inšpekcijskih in upravnih organov 1979-1982/ mnenja, soglasja 1977-1982/ poravnalni svet 1979-1981/ Razglas – glasilo krajanov 1977-1998/ pobude za ustanovitev občine Dornberk 1994/ komunalna dejavnost 1974-1991/ odpravljanje posled ic potresa 1976-1982/ urbanistična dokumentacija 1977-1982/ ureditev in prizidava telovadnice 1978/ izgradnja avtobusnih čakalnic v Dornberku in Zaloščah 1987/ obnova ceste Potok-Dornberk 1998/ razširitev pokopališča v Zaloščah 1984, ureditvena dela na pokopališču v Dornberku 1991/ evidence umrlih, grobov, oskrbnikov in vplačane pristojbine za pokopališčih v Dornberku in Zaloščah 1962-1991/ zaključni računi za leta 1977-1981/ dopisi in ostali spisi 1977-1999/ načrti pokopališč

Dostopnost