Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Vogrsko (PANG 988)

1965-1980(?); 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Vogrsko

statut 1968/ zbori volilcev 1966-1968, seje sveta 1965-1968/ program dela za leto 1967/ poročila o delu 1967?-1976?/ finančna poročila 1966-1973?/ anketa o socialni politiki v KS 1974/ dopisi in ostali spisi 1965-1978/ delovodnika 1965-1976

Dostopnost