Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Podbrdo (PANG 923)

1965-1989; 0.3 tm (3š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov

(1964)1965: Krajevna skupnost Podbrdo

statut/ zbori občanov 1965-1983, skupščine 1975-1988, seje sveta 1970-1988, seje komunalne komisije 1981-1985, seje poravnalnega sveta 1973, razni sestanki 1975-1987/ potrošniški svet 1982-1984/ volitve 1974-1986/ statistika 1971-1983,1989/ potres 1976-1978/ razširitev pokopališča v Podbrdu1965-1966/ cesta v Trtnik 1971/ evidence opravljenih delovnih ur pri urejanju vodovoda 1978?/ dvanajststanovanjski blok v Podbrdu/  blagajniške evidence in delovodniki 1980-1988/ zaključni računi 1965, 1980-1988/ dopisi in ostali spisi 1969-1988/ priznanji 1977,1981, spominska plaketa 1977/ topografski in katastrski načrt

Dostopnost