Skoči na vsebino

Služba družbenega knjigovodstva – Podružnica Nova Gorica (PANG 921)

1951-2002; 145.1 tm (1451 š); prevzemni seznam

1952: Narodna banka FLRJ – sedež Nova Gorica; 1963: Služba družbenega knjigovodstva pri Narodni banki Jugoslavije – sedež Nova Gorica; 1965: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji – podružnica Nova Gorica; Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji – podružnica Nova Gorica; 1994: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje – podružnica Nova Gorica; Agencija Republike Slovenije za plačilni promet – podružnica Nova Gorica

zapisniki sej  sveta delovne skupnosti 1965-1995/ zapisniki zbora delovnih ljudi 1975-1989/ zapisniki kolegija podružnice 1975-2000/ disciplinska komisija 1978-1996/ pravilniki in navodila podružnice 1976-/1996/ zbirne tabele o plačilih z investicije 2000-2001/ projektna dokumentacija poslovnih prostorov podružnice 1975-1989/ zaključni računi podružnice 1952-1993/ poslovna poročila organizacij 1973-1991/zaključni računi organizacij 1957-2001/ mape imetnikov žiro in drugih računov 1951-2002/ lastninsko preoblikovanje podjetij 1994-1997/ informacije 1960-1992

Dostopnost