Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Log pod Mangartom (PANG 914)

1964-1992; 0.3 tm (3š); prevzemni seznam

zbori občanov 1974-1983, seje sveta in družbenoplitičnih organizacij 1974-1988, sestanki o postavitvi RTV pretvornika 1982, razni sestanki 1982-1984/ anketa o socialni politiki v KS 1975/ potres 1976-1977/ kulturni dom 1964-1983/ prenova poslopja Log pod Mangartom 53/ krajevni samoprispevek 1980-1985/ delovodnik 1974-1979/ dopisi in ostali spisi 1974-1992

Dostopnost