Skoči na vsebino

Hišni svet – Kidričeva 32, Nova Gorica (PANG 878)

1976-1987; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1975: Hišni svet – Kidričeva 32, Nova Gorica

seje hišnega sveta 1976-1983, zbori stanovalcev 1976-1981, sestanki predstavnikov hišnih svetov Kidričeve 29, 30, 31, 32, 33 in 34  1981-1982/ popis stanovalcev i n kratka kronika stanovanjskega bloka Kidričeva 32/ dopisi in ostali spisi

Dostopnost