Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Šempeter (PANG 863)

1964-1998; 0.9 tm (9š 1m 1 album); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov in fotografij

1964: Krajevna skupnost Šempeter; 1998: ukinitev

statuti, pravilniki in drugi predpisi 1965-1997/ seznami članov organov, komisij, svetov, delegacij in organizacij v KS/ skupščine 1979-1988, zbori krajanov 1990-1994, seje sveta 1965, 1978-1998, seje komisij, svetov, delegacij, razni sestanki 1979-1997/ sodelovanje z občino Romans d’Isonzo 1981-1998/ sodelovanje s KS Narodni heroj Vladimir Tomanović občine Voždovac v Beogradu 1978-1989/ postavitev spomenika padlim borcem v drugi svetovni vojni 1984-1985/ postavitev spominske plošče ob 100-letnici ustanovitve hranilnice in posojilnice 1996-1997/ dejavnosti za ustanovitev občine 1992-1998/ finančni načrti 1981-1984/ bilance 1978-1984,1992/ časopisni članki 1979,1993/ investicijskotehnična in premoženjskopravna dokumentacija za gradbena in komunalna dela 1967-1998/  dopisi in ostali spisi 1964-1998/ priznanje 1969/ tlorisni, katastrski in topografski načrti/ fotografije

Dostopnost