Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Kanal (PANG 849)

1964-1998; 5.3 tm (53š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1964: Krajevna skupnost Kanal

statut 1974, 1987, 1991/ seje 1964-1989/ delegatska vprašanja za seje občinske skupščine in SIS 1983-1989/ srednjeročni programi/ volitve 1974?-1990/ poravnalni svet 1964-1976/ potrošniški svet 1978-1990/ seznam gospodinjstev in podatki o prebivalstvu/ zemljišča v družbeni lasti /posojilo za ceste 1976-1979/ seznam neregistriranih motornih vozil in strojev/ samoprispevki 1970-1974?/ vodna oskrba in vodovodne naprave 1968-1994/ vzdrževanje poti 1971-1977/ kanalizacija 1974-1985/ skupinska lokacijska dokumentacija za Morsko in Gorenji vas 1977-1981/ obnova kinodvorane 1975-1976, obnova zdravstvene postaje 1976-1977, obnova gotske hiše 1987/ dozidava otroškega vrtca 1974-1975/ projektna naloga za market 1978/ zazidalni načrt 1980-1981/ urejanje fasad na trgu 1971/ pokopališče 1967?-1993/ razna gradbena in vzdrževalna dela 1967-1995/ sprejem televizijskih programov in izgradnj pretvornikov 1975-1984/ potres 1976-1977/ omejevanje onesnaževanja okolja 1977-1994/ krajevna kronika (časopisni članki) 1977-1994/ anketa o kanalskih sredstvih obveščanja 1992?/ beležka o tekočih problemih/ študija obdelave fasad 1990/ priznanja 1978-1994/ galerija Rika Debenjaka/ finančni evidenci 1967-1987/ dopisi in ostali spisi 1964-1998/ delovodniki 1964-1991/ fotografije

Dostopnost