Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Lig (PANG 844)

1963-1991; 0.3 tm (3š); prevzemni seznam

Krajevni odbor Lig; 1964: Krajevna skupnost Lig

statut/ seje krajevnega odbora, sveta in komisij, zbori volilcev, razni sestanki 1963-1986/ volitve 1969-1990/ statistika 1971-1989/ seznam krajanov: Lig, Ukanje, Zapotok/ srednjeročni plani/ programi dela in finančni načrti, poročila o delu in finančna poročila 1965-1989/ poročilo o stanju in problematiki v KS/ poravnalni svet 1965-1985/ civilna zaščita/ potres 1976-1978/ vodovod 1977-1986/ laboratorijske preiskave vzorcev vode 1968-1990/ ureditev ceste Lig-Kanal 1971-1974/ vzdrževanje poti, popravilo pokopališč na Ligu in Zapotoku, ureditev dvorane na Ligu 1964?-1987/ tehnična dokumentacija gostinskega lokala 1988/ pašna skupnost Lig 1970-1978/ seznam lastnikov grobov/ zapisi govorov/ blagajniška knjiga 1965-1971/ dopisi in ostali spisi 1963-1991

Dostopnost