Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Branik (PANG 842)

1963-2015; 2.3 tm (23 škatel, 2 knjigi); prevzemni seznam

1964: Krajevna skupnost Branik

seje sveta 1964-1986, seje zbora delegatov 1975-1976/ volitve 1986?/ seznama delegatov in vodij delegacij, seznam članov organov za civilno zaščito 1982- ?/ statistika 1971-1981/ srednjeročna plana za obdobje 1976-1980 in 1981-1985/ samoprispevek za ureditev krajevnih poti 1977-1979/ poravnalni svet 1976-1985/ pogodbe 1966-1986/ potres 1976-1979/ finančna poročila, poročuila o delu, programi dela 1967-1977/ anketa o socialni politiki v krajevni skupnosti 1975/ vodovod 1975 – ?/ kanalizacija meterornih voda, javna razsvetljava v Braniku, vzdrževalna dela na cesti med pokopališčem in šolo v Braniku, elektroenergetski objekt v Braniku – Britof, ureditev lope pri šoli v Spodnji Branici, regulacija Branice, melioracija Vrhovskega polja, vzdrževanje poti v Braniku 1963-1988/ urbanistični in zazidalni načrt za naselje Branik 1971-1976/ priznanji 1977, 1985/ dopisi in drugi spisi 1970-1986

Dostopnost