Skoči na vsebino

Koordinacijski odbor za Brda (PANG 832)

1969-1989; 0.1 tm (1š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov, arhivski popis fotografij

1969: Koordinacijski odbor za Brda

seje 1969-1989/ stiki s KS Bregi, Matulji in Rukavac (Hrvaška), Negorci (Makedonija), Sirig (Vojvodina) 1982-1985/ dopisi in ostala dokumentacija 1969-1989/ fotografije/ osnutek zloženke Goriška Brda

Dostopnost