Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Šmartno (PANG 831)

1962-1978; 0.1 tm (1š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov

Krajevni odbor Šmartno; 1965: Krajevna skupnost Šmartno

statut 1974/ volitve 1974/ seje krajevnega odbora in sveta, zbori volilcev, razni sestanki 1962-1977, seje odbora za socialne podpore 1970,1974/ statistika 1971-1977/ potres 1976-1978/ anketa o socialni politiki v krajevni skupnosti 1975/ finančna poročila, zaključni računi, poročila o delu 1967-1977/ dopisi in ostali spisi 1965-1978/ delovodnik 1965-1977

Dostopnost