Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Kojsko (PANG 830)

1962-1996; 1.2 tm (12 škatel, 2 mapi); delni prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov

Krajevni odbor Kojsko; 1965: Krajevna skupnost Kojsko

statut/ seje krajevnega odbora, sveta in raznih sestankov/ statistika/ potres/ gradbene zadeve/ finančna poročila, zaključni računi, poročila o delu/ poravnalni svet/ razno/ dopisi in ostali spisi/ načrti, plakati, zemljevidi

Dostopnost