Skoči na vsebino

Krajevne skupnosti mesta Nova Gorica (PANG 83)

1964-2008; 8.5 tm (83 škatel, 1 mapa, 2 kartotečni kazali); prevzemni seznam

Krajevna skupnost Nova Gorica: samoupravni akti 1968, 1978/ seje sveta 1964-1979, zbori krajanov 1967-1976, seje delegacij , zbora delegatov , komisij in drugih organov, razni sestanki 1970-1979/ volitve 1969-1979/ referendum 1979/ potres 1976-1977/ dopisi 1966-1980

Krajevna skupnost Boris Kidrič: samoupravni akti 1979-1980/ skupščine 1979-1989, seje sveta 1979-1986, zbor krajanov 1979, seje  delegacij in komisij 1979-1989/ volitve 1979, 1982/ dopisi 1979-1986

Krajevna skupnost Ledine: samoupravni akti 1979-1980/ skupščine 1980-1990, seje sveta 1980-1988, zbor krajanov 1986, seje delegacij in komisij, razni sestanki 1979-1987/ volitve 1979/ dopisi 1980-1989

Krajevna skupnost Grčna: samoupravni akti 1979-1986/ skupščine 1979-1989, zbora krajanov 1979,1982,  seje sveta 1979-1988, seje delegacij in komisij, razni sestanki 1977-1988/ volitve 1979/ referendum 1982, 1989/ tehnična dokumentacija 1986/ glasilo Informator  1988?/ dopisi 1979-1990

Krajevna skupnost Pristava: samoupravni akti 1979-1986/ skupščine 1979-1989, zbora krajanov 1980, seje sveta 1980-1990, seje delegacij in komisije, razni sestanki 1980-1983/ volitve 1979/ dopisi 1979-1989

Krajevna skupnost Vetrišče: samoupravni akti 1979-1980/ skupščine 1980-1990, seje sveta 1980-1989, seje delegacij, razni sestanki 1979-1986/ volitve 1979?/ dopisi 1979-1988

Krajevna skupnost Rastislav Delpin: samoupravni akti 1979/ skupščine 1979-1990, seje sveta 1982-1989, zbor krajanov 1979,  seje delegacij in komisij, razni sestanki 1979-1988/ iniciativni odbor RK 1979,1983/ volitve 1979, 1986/ informativni list Vaš poročevalec 1989/ dopisi 1979-1988

Krajevna skupnost Ivan Cankar: samoupravni akti 1979-1980/ skupščine 1979-1990, seje sveta 1979-1988,  zbora krajanov 1979-1980, seje delegacij in komisij, razni sestanki 1979-1989/ volitve 1979/ dopisi 1979-1988

Krajevna skupnost Karel Lavrič: samoupravni akti 1979-1980/ skupščine 1979-1990, seje sveta 1980-1986, seje delegacij in komisije, razni sestanki 1980-1989/ volitve 1979/ dopisi 1979-1988

Skupnost krajevnih skupnosti: samoupravni akti 1979-1987?/ skupščine 1980-1989,  seje organov, razni sestanki 1979-1988/ sodelovanje z drugimi mesti 1978-1985/ dejavnost in financiranje goriškega pihalnega orkestra 1980-1984/ akcija “88 dreves za Tita” 1982?-1985/ glasilo Novogoričan 1987, priročnik Kako boste pomagali sebi in drugim/ bilten delovnih in drugih organizacij v krajevnih skupnostih1980/ dopisi 1979-1989/ razno 1979?-1989?

Dostopnost