Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Hum (PANG 829)

1962-1978; 0.2 tm (2š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov

Krajevni odbor Hum; 1965: Krajevna skupnost Hum

seje krajevnega odbora Hum in Cerovo, sveta, zborov volilcev in razni sestanki 1962-1977/ poravnalni svet 1975/ volitve 1974/ statistila 1970-1977/ potres 1976-1977/ obnova kulturnega doma na Humu 1978, asfaltiranje dvorišča in dovoza pri zadružnem domu 1968, vodovodni odcep v Gornjem Cerovem 1969, javna razsvetljava na Humu in v Cerovem 1971/ poročila o delu, finančna poročila in zaključni računi 1965-1975/ dopisi in ostali spisi 1962-1978/ delovodnik 1965-1977/ načrti, plakati, zemljevidi

Dostopnost