Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Obnovitvena zadruga Št. Vid (PANG 808)

1946-1952; 0.1 tm (1š 2k); arhivski popis

evidenca voženj in storitev ter nakupa materiala članom 1949/ blagajniški dnevnik 1948-1949/ blagajniška knjiga 1949/ evidenca članov 1946-1947/ delovodnik 1948