Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Drežnica (PANG 799)

1965-1994; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

statut 1965/ seje sveta in sestanki 1977-1984/ volitve 1974-1982?/ krajevni samoprispevek 1975-1983/ potres 1976-1980/ gradnja pokopališča v Drežnici 1977-1987/ gradnja športnega igrišča v Drežnici 1979-1981/ večnamenski objekt v Drežnici 1983/ bilance za leta 1978-1994/ delovodnika 1979-1983/ priznanja 1979-1985/ spisi 1975-1990

Dostopnost